White Plaid Blanket Scarf. 

Blanket Scarf - White

$34.95Price